Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka ZKP Gdynia Koła Wielki Kack
śp.
Franciszka Żywickiego
Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.
Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury

 

Pogrzeb odbędzie się 09 lutego o godz. 13:00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Gdyni Wielki-Kack.