Pomóżmy Ukrainie!
Jako gdyńscy Kaszubi nie możemy pozostać biernymi na ostatnie wydarzenia w Ukrainie. Na skutek rosyjskiej agresji wiele ukraińskich rodzin, uciekających z terenów objętych działaniami wojennymi szuka i będzie szukało schronienia w Polsce. Miasto Gdynia oraz wiele gdyńskich organizacji pozarządowych uruchamia różnego typu akcje mające na celu nieść pomoc w tej kwestii.

Zwracamy się z apelem do Państwa – podzielmy się niezbędnymi produktami, które są i będą niezwykle potrzebne dla Ukraińskich Matek z Dziećmi.

Zbieramy rzeczy wyłącznie nowe i zapakowane.

Co jest potrzebne?

Środki dla najmłodszych:

 • pieluchy jednorazowego użytku,
 • chusteczki higieniczne,
 • kaszki dla niemowląt.

Środki higieny osobistej:

 • mydło,
 • podpaski,
 • pasty i szczoteczki do mycia zębów,
 • ręczniki papierowe i papier toaletowy.

Nowe, nierozpakowane rzeczy można przynosić do siedziby Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni (al. Marszałka J. Piłsudskiego 18) od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

pòn.: 12:00 – 18:00

wt.: 12:00 – 19:00

strz.: 12:00 – 16:00

czw.: 12:00 – 19:00

pt.: 9:00 – 16:00

Wszystkie dary przekażemy do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, które jest jednym z głównych miejsc koordynacji akcji pomocy Ukrainie w naszym mieście.

Ważne linki:

www.gdynia.pl/gdynia-dla-ukrainy,8623

https://www.facebook.com/gdynia.obywatelska

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni

Kaszubskie Forum Kultury


Chcemë pòmòc Ùkrajinie!

Jakno gdińsczi Kaszëbi ni mòżemë òstac òbòjãtny na slédné wëdarzenia w Ùkrajinie. Na skùtk rusczi agresje wiele ùkrajińsczich familiów, jaczé ùcékają z môlów, dze warają wòjnowé dzejania, szukô i mdze szëkac schrónie w Pòlsce. Miasto Gdiniô i wiele gdińsczich bùtenrządowëch òrganizacjów ùrësznilë rozmajité akcje, jaczé mają za cél pòmagac w ti sprawie.

Mómë do Was wezwã – chcemë sã pòdzelëc nieòbéńdnyma wërobinama, jaczé są i bãdą nadzwëk brëkòwné dlô Ùkrajińsczich Matków z Dzecama.

Zbiérómë leno rzeczë nowé i zapakòwóné.

Co je brëkòwné?

Strzódczi dlô nômłodszich:

 • pielëchë jednorazowégò ùżëtkù,
 • higeniczné sznëptuchë,
 • krëpczi dlô dzecątk.

Strzódczi òsobisti higenë:

 • mëdło,
 • pòdpasczi,
 • pastë i szczoteczczi do mëcô zãbów,
 • papiorowé rãczniczi i toaletowi papiór.

Nowé, nierozpakòwóné rzeczë prosymë przënaszac do sedzbë Kaszëbsczégò Fòrum Kùlturë (al. Marszôłka Piłsudsczégò 18) òd pòniedzôłkù do piątkù w taczich hewò gòdzënach:

pòn.: 12:00 – 18:00

wt.: 12:00 – 19:00

strz.: 12:00 – 16:00

czw.: 12:00 – 19:00

pt.: 9:00 – 16:00

Wszëtczé darë przekôżemë do Gdińsczégò Centrum Bùtenrządowëch Òrganizacjów, jaczé je jednym z nôwôżniészich môlów kòòrdinacje akcje pòmòcë Ùkrajinie w najim miesce.

www.gdynia.pl/gdynia-dla-ukrainy,8623

https://www.facebook.com/gdynia.obywatelska

Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié Part w Gdinie

Kaszëbsczé Fòrum Kùlturë