Kaszubskie Forum Kultury współpracuje z wieloma instytucjami zajmującymi się ochroną i rozwojem kultury kaszubskiej. Jednym z najważniejszych naszych partnerów jest Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. W zeszły piątek, gościliśmy w naszej siedzibie dyrektorkę tej placówki Barbarę Kąkol.

Prezes KFK Andrzej Busler otwierając spotkanie przypomniał różne formy współpracy Forum z kartuskim muzeum.

Następnie Dariusz Majkowski w trakcie rozmowy z Barbarą Kąkol pytał o kartuskie wydawnictwa, które ukazały się w ostatnim czasie. Wśród nich szczególne znaczenie mają „Brawãdë bracy Grimm” przetłumaczone przez Irenę Hirsz oraz dwujęzyczna książka: „Kropidłowska opowiada. Legendy kaszubsko-pomorskie/Kropidłowskô òpòwiôdô. Kaszëbskò-pòmòrsczé legendë”.

Uczestnicy spotkania wysłuchali trzech utworów z tej ostatniej publikacji, którą przeczytała znana lektorka i recytatorka Magdalena Kropidłowska.

Na zakończenie była okazja do zadawania pytań naszemu gościowi. Barbara Kąkol opowiadała m.in. o nowych inicjatywach, wystawie z tzw. „rozszerzoną rzeczywistością” pt. „Kaszubska współczesność z korzeni wyrasta” i tablicy na cześć Wojciecha Kiedrowskiego, jaka znajduje się w Kartuzach dzięki współpracy Muzeum z KFK i innymi partnerami.

Fot. A. Majkowska

 

Fot. A. Majkowska

A. Majkowska

 

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Barbarą Kąkol, dyrektor Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach:

Warto też wysłuchać też kilku legend z książki: „Kropidłowska opowiada. Legendy kaszubsko-pomorskie/Kropidłowskô òpòwiôdô. Kaszëbskò-pòmòrsczé legendë”, które czyta Magdalena Kropidłowska: