19 strëmiannika je Dzéń Jednotë Kaszëbów. Miasto Gdiniô òd lat na òsoblëwi ôrt pòdczorchiwô tegò dnia swòje kaszëbsczé kòrzenie wëwieszającë kaszëbsczé fanë na przédny sz. Swiãtojańsczi. Parłãczi sã tej z jinszima gardama i wiele mniészima môlëznama jinëch partów Kaszëb, jaczé piastëją kaszëbską juwernotã.

Dzéń Jednotë Kaszëbów przëbôcziwô pierszą pisóną nadczidkã ò Kaszëbach w papiesczi bùllë Grégòra IX – 19 strëmiannika 1238 rokù.

19 marca obchodzimy Dzień Jedności Kaszubów. Miasto Gdynia od lat w szczególny sposób podkreśla tego dnia swe kaszubskie korzenie eksponując kaszubskie flagi na głównej ulicy Świętojańskiej. Tym samym łączy się z innymi miastami i wieloma miejscowościami innych części Kaszub pielęgnujących tożsamość kaszubską.

Dzień Jedności Kaszubów akcentuje i przypomina pierwszą pisemną wzmiankę o Kaszubach w bulli papieskiej Grzegorza IX – 19 marca 1238 roku.