W środę, 6 kwietnia wspominaliśmy Franciszka Tredera (1903‒1980) w 119. rocznicę jego urodzin. 

Ten działacz społeczny i twórca Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach urodził się w Łączyńskiej Hucie, a zmarł w Gdyni. Za sprawą młodokaszuba Aleksandra Majkowskiego zajął się gromadzeniem zabytków kultury materialnej i sztuki ludowej Kaszub oraz wyrobem szkolnych pomocy naukowych. Okres przedwojenny przeżył w Gdyni, a wojenny w Radomsku (u rodziny) i na robotach przymusowych w Niemczech. W 1945 roku powrócił na Kaszuby i wznowił pracę nad gromadzeniem regionalnych dóbr kultury. Otrzymawszy od władz Kartuz budynek po byłym areszcie śledczym, założył muzeum regionalne. Zostało ono otwarte oficjalnie w 1947 roku, a w 1949 roku Treder zorganizował pierwszą wystawę etnograficzną. W 1950 roku Muzeum Kaszubskie w Kartuzach upaństwowiono. Treder przekazał wówczas na jego własność (oraz na rzecz Towarzystwa Miłośników Muzeum) zgromadzone eksponaty i objął kierownictwo placówki, a potem został jego kustoszem (aż do przejścia na emeryturę w 1973 roku).

Fot. Renata Gleinert

Chcąc uczcić zasługi Franciszka Tredera, Kaszubskie Forum Kultury i Muzeum Kaszubskie w Kartuzach, które od lat pielęgnują pamięć o tej zasłużonej postaci postanowiły zorganizować uroczystości przy jego grobie na Cmentarzu Witomińskim. W tym miejscu spotkali się przedstawiciele wspomnianych instytucji na czele z dyrektor kartuskiego Muzeum Barbarą Kąkol oraz prezesem KFK Andrzejem Buslerem, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdyni (z prezesem Franciszkiem Gurskim) oraz ZKP Oddział Kartuzy (z prezesem Kazimierzem Formelą). Władze Miasta Gdyni reprezentował radny Zenon Roda, natomiast rodzinę patrona ‒ jego syn ‒ Andrzej Treder. Uroczyście, w obecności sztandaru gdyńskiego oddziału ZKP, złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Fot. Renata Gleinert

Fot. Renata Gleinert

For. Renata Gleinert

Następnie odbyło się spotkanie w siedzibie Kaszubskiego Forum Kultury. Uczestnicy kursu języka kaszubskiego: Andrzej Lichoński i Brunon Król recytowali kilka kaszubskojęzycznych wierszy Fanciszka Tredera z tomiku Dobro zawsze zwycięża.

Nie zabrakło wspomnień o bohaterze wieczoru, którego sylwetkę i dokonania przypomnieli m.in. Barbara Kąkol, Andrzej Treder i Andrzej Busler. Spotkanie stało się też okazją do zacieśnienia wieloletniej współpracy między gdyńskimi i kartuskimi Kaszubami.

Zapraszamy do Galerii Zdjęć.