Uczestnicy kursu języka kaszubskiego organizowanego przez Kaszubskie Forum Kultury zamiast tradycyjnej lekcji w naszej siedzibie postanowili wybrać się 25 kwietnia do Wejherowa. Tam zwiedzili siedzibę Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, w tym wystawę poświęconą historii Kaszub znajdującą się w Książnicy Prof. Gerarda Labudy.

Następnie wzięli udział w promocji książki Benedykta Karczewskiego „Dokôzë zebróné”, podczas której mogli posłuchać wierszy tego poety prezentowanych przez Agatę Grenwald – absolwentkę etnofilologii kaszubskiej pracującej w wejherowskim muzeum, a także wziąć udział w koncercie zespołu Nadolanie.

Fot. z archiwum Sylwii Amielańczyk