W poniedziałek 23 maja uczestnicy kursu języka kaszubskiego organizowanego przez Kaszubskie Forum Kultury wysłuchali interesującego wystąpienia prof. Danuty Stanulewicz na temat nazw barw po kaszubsku.

Wzięli również udział w badaniu, którego wyniki zostaną wykorzystane w przyszłych publikacjach Pani Profesor traktujących o słownictwie barw w języku kaszubskim.