Uczestnicy kursu języka kaszubskiego organizowanego przez Kaszubskie Forum Kultury od kilku miesięcy czytają i rozmawiają o powieści Aleksandra Majkowskiego „Żëcé i przigòdë Remùsa”. Akcja tej książki rozgrywa się m.in. w Lipuszu i jego okolicach. W poniedziałek, 6 czerwca kursanci razem ze swoim szkólnym Dariuszem Majkowskim pojechali do tej miejscowości szukając śladów Remusa.

Ich przewodniczką była Justyna Mikołaczyk, prezeską lipuskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, która zaprezentowała m.in. kościół, w którym Remus przyjął pierwszą komunię i przeżywał miłosny zawód, młyn, do którego jeździł jako młody parobek na gospodarstwie, a także dawną lipuską szkołę, w jakiej zamieszkał pod koniec życia. Poza tym uczestnicy kursu zwiedzili Muzeum Gospodarstwa Wiejskiego, które mieści się w kościele poewangelickim w Lipuszu.

Na zakończenie cała grupa pojechała do Łubiany, gdzie bardzo gościnnie przyjęła ich Felicja Baska-Borzyszkowska, spokrewniona z Aleksandrem Majkowskim, zakochana w jego epopei i wieloletnia nauczycielka języka kaszubskiego.

Fot. Dariusz Majkowski