10 czerwca 2022 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni odbył się finał VII Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o regionie”.

Został objęty patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Patronat honorowy sprawowali: Marszałek Województwa Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Prezydent Miasta Gdyni, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni oraz Kaszubskie Forum Kultury.

Uczestników konkursu oceniało jury w następującym składzie:

Przewodniczący jury: Jan Zacharewicz – pełniący obowiązki rektora Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Członkowie jury: Bożena Murańska – kierownik Referatu Rozwoju Turystyki w Departamencie Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku; Jolanta Głodowska – nauczyciel historii i języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni; Andrzej Busler – prezes Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni; Krzysztof Nowocin – właściciel firmy informatycznej EXIT.

Podczas finału uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o województwie pomorskim, a następnie przedstawiali w formie prezentacji multimedialnej wybrane miejsce w regionie. Spośród dziewięciu finalistów jury wyłoniło trzech laureatów:

I miejsce – Nikola Bronk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

II miejsce – Karolina Jankowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie

III miejsce – Szymon Ubrych z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni

Laureaci, jury i organizatorzy konkursu. Fot. Archiwum ZSHG

Zapraszamy do obejrzenia Galerii Zdjęć