Ulica Świętojańska w Gdyni została przystrojona w kaszubskie flagi.

Mają podkreślać kaszubskość miasta oraz przypominać mieszkańcom i turystom o Antonim Abrahamie, działaczu społecznym, który walczył o przyłączenie Kaszub do Polski. W tym roku wspominamy 99. rocznicę jego śmierci.

Flagi będą wisiały podczas trwania tzw. Uroczystości Abrahamowych, które będziemy obchodzić do 24 czerwca, kiedy to w Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości zostaną wręczone Medale „Srebrna Tabakiera Abrahama”.

Dzień wcześniej, w czwartek o godz. 17, złożymy kwiaty pod pomnikiem Antoniego Abrahama na placu Kaszubskim w Gdyni, gdzie następnie odbędzie się symboliczne otwarcie kolejnej części wystawy „Serce Gdyni ‒ plac Kaszubski i jego mieszkańcy w dawnej fotografii”.

Fot. Dariusz Majkowski

Fot. Dariusz Majkowski