Kaszubskie Forum Kultury i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni serdecznie zapraszają na pierwszy z letnich spacerów krajoznawczo-historycznych w edycji 2022.

Rozpoczynamy od niezwykle ciekawej historycznie ulicy Starowiejskiej. O jej przeszłości będzie opowiadać Marcin Scheibe.

Spotykamy się 6 lipca o godz. 17:00. 

Zbiórka: Śródmieście, plac Gdynian Wysiedlonych