Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członkini ZKP Gdynia ‒ Koło Wielki Kack

śp.

Joanny Ewald

Rodzinie Zmarłej składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury.