Kaszubskie Forum Kultury odwiedzili studenci pierwszego roku etnofilologii kaszubskiej. Goście
z Uniwersytetu Gdańskiego zapoznali się z naszym księgozbiorem kaszubskim i pomorskim, dowiedzieli
się sporo o działalności KFK – zwłaszcza wystawienniczej i edukacyjnej, a także o wydarzeniach, które
w najbliższym czasie będziemy organizować. Tematem drugiej części rozmowy była historia Gdyni
i miejsca w naszym mieście, jakie przypominają o jego kaszubskości.

Spotkanie prowadził dr Dariusz Majkowski, a zarówno o KFK, jak i gdyńskich Kaszubach opowiadał
prezes Forum Andrzej Busler. Życzymy studentom zaczynającym swoją przygodę z etnofilologią wielu
sukcesów i zapraszamy do naszej siedziby jak najczęściej.

 

fot. Renata Gleinert

fot. Renata Gleinert