W końcówce października br. księgozbiór Kaszubskiego Forum Kultury wzbogacił się o cenny dar przekazany przez Jerzego Stabuszewskiego. Jest to komplet „Wiadomości Gdyńskich” wydawanych dwie dekady temu przez regionalistę gdyńskiego Ronalda Łanieckiego. Przekazane kilkadziesiąt numerów wzbogaci gdyńską część księgozbioru KFK.

Jerzy Stabuszewski od lat jest kolekcjonerem, często można go spotkać podczas kolejnych edycji Giełdy Gdyńskich Kolekcjonerów w KFK. Przed laty był także członkiem redakcji „Wiadomości Gdyńskich”, a jego artykuły odnajdziemy w dawnych numerach tego czasopisma.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Stabuszewskiemu.

Jerzy Stabuszewski przekazujący cenny dar prezesowi KFK – Andrzejowi Buslerowi. Fot. Natalia Drężek