Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniej Członkini ZKP Gdynia

śp. Teresy Jasińskiej-Rdzeń

 

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury.

 

Teresa Jasińska-Rrdzeń – pochodziła ze znanej, kaszubskiej rodziny Jasińskich mającej swe korzenie na Wielkim Kacku, a w późniejszym czasie w Chyloni. Jej ojciec ‒ Antoni Jasiński ‒  był pierwszym chylońskim wójtem po 1920 roku, a w późniejszych latach międzywojnia gdyńskim radnym. Teresa Jasińska-Rdzeń od lat starała się pielęgnować rodzinną historię. Była jedną z ostatnich osób mówiących językiem kaszubskim z charakterystyczną odmianą chylońską, uwidocznioną kilkadziesiąt lat temu przez badacza kaszubszczyzny Friedricha Lorenza.