29 listopada w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni odbyło się podsumowanie ubiegłorocznej edycji  Bëlnégò Mecenasa ‒ Prawniczego Programu Stażowego MECENAS, którego jesteśmy współorganizatorami. Podczas spotkania ubiegłoroczni uczestnicy dostali zaświadczenia ukończenia pierwszej edycji.

 Tego dnia odbyła się także inauguracja kolejnej edycji, którą w dalszym ciągu wspieramy. Na uroczystość przybyli przedstawiciele kancelarii prawniczych m.in. koordynator projektu ‒ mecenas Michał Widawski, koordynator programu ze strony uczelni ‒ Adam Labuhn, dziekan Wydziału Prawa i Administracji WSAiB dr Paweł Chyc, prezes Kaszubskiego Forum Kultury Andrzej Busler oraz Franciszek Gurski ‒ prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gdyni. Inauguracyjny wykład dotyczący Kaszub, zarówno historii jak i czasów współczesnych wygłosił Andrzej Busler.

Cieszymy się, że możemy współtworzyć tak innowacyjny projekt i edukować studentów, a w przyszłości prawników, przekazywać wiedzę o historii, literaturze i języku Kaszub, a także współczesnych działaniach różnych organizacji dbających o ten region. Zawód prawniczy wymaga wszechstronnej wiedzy, w tym także regionu, w którym się mieszka i pracuje.

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek