20 stycznia br. w Kaszubskim Forum Kultury odbył się wernisaż prac twórców ludowych. Prezentowane obrazy i eksponaty złotnicowe to owoce pleneru, który był organizowany przez naszą placówkę w sierpniu ubiegłego roku w Gdyni-Oksywiu. Podczas spotkania można było spotkać samych autorów i osobiście wymienić się z nimi wrażeniami. W części oficjalnej głos zabrali: Andrzej Busler – prezes KFK oraz Alicja Serkowska – wiceprezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych Oddziału Gdańskiego, którzy podziękowali artystom za przygotowane prace. W kolejnej części spotkania jego uczestnicy mieli okazję wysłuchania koncertu pieśni kaszubskich Tadeusza Korthalsa. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających KFK do 15 marca br.

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek

Fot. Renata Gleinert

Fot. Renata Gleinert

Więcej zdjęć w GALERII.