Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Członka ZKP Gdynia

śp. Romana Grzenkowicza

(1934‒2023)

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia.

Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Kaszubskiego Forum Kultury.

 

Roman Grzenkowicz – Kaszuba, wieloletni pracownik morza, członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Gdyni, wielki Przyjaciel Kaszubskiego Forum Kultury, miłośnik literatury i muzyki kaszubskiej oraz historii II wojny światowej w szczególności jej morskich dziejów. Człowiek o wielkim optymizmie życiowym i wysokiej kulturze osobistej ‒ zarażający swą energią innych.