1 kwietnia 2023 r. w Gdyni został uroczyście zainaugurowany Rok Antoniego Abrahama. Wydarzenie rozpoczęło się na cmentarzu parafialnym w Gdyni-Oksywiu wystawieniem warty honorowej przy grobie Króla Kaszubów oraz złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy.

Fot. Wioletta Talbierz

Dalsza część uroczystości odbywała się w Szkole Podstawowej nr 6 im. Antoniego Abrahama. Po odśpiewaniu polskiego i kaszubskiego hymnu przybyłych gości powitał prezes Rady Oddziałów Północnych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Andrzej Busler. Na sali byli obecni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, zrzeszeńcy z różnych partów wraz z pocztami sztandarowymi, a także gdynianie i mieszkańcy innych stron Kaszub chcący uczcić patrona roku.

Fot. Natalia Drężek

Po przywitaniu wystąpił zespół Krôsniãta działający przy SP nr 6. Prowadzi go nauczycielka języka kaszubskiego Celina Kłodzińska, a od strony muzycznej Anna Żornaczuk. Dzieci zaprezentowały kilka piosenek, a poza tym wykonały kilka ludowych tańców.

Fot. Natalia Drężek

Kolejnym punktem inauguracji był wykład dotyczący postaci Antoniego Abrahama. Prezes Andrzej Busler w swym wystąpieniu przypomniał najważniejsze fakty z jego życia, uświadomił zebranym jego znaczenie dla Kaszub, zwracając szczególną uwagę na jego wyprawę do Paryża.

Fot. Natalia Drężek

Kulminacyjnym momentem uroczystości było odczytanie, a następnie podpisanie Aktu Inauguracji Roku Antoniego Abrahama przez Marcina Adamiaka (w imieniu Sekretarza Stanu Jarosława Sellina), Adama Labuhna (w imieniu senatora RP Sławomira Rybickiego), Danutę Rek – radną Sejmiku Województwa Pomorskiego, Marka Łucyka – wiceprezydenta Miasta Gdyni, dr. Tomasza Białasa – rektora Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Jana Wyrowińskiego – prezesa ZG Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Ewę Andrzejewską – dyrektor SP nr 6, Franciszka Gurskiego – prezesa ZKP Oddziału w Gdyni oraz Andrzeja Buslera – prezesa Rady Oddziałów Północnych ZKP oraz Kaszubskiego Forum Kultury.

Fot. Natalia Drężek

Prowadzący uroczystość Dariusz Majkowski odczytał list ministra Jarosława Sellina wystosowany do uczestników wydarzenia, a na temat roli Antoniego Abrahama dla Polski i Kaszub wypowiadali się: radna Danuta Rek, wiceprezydent Marek Łucyk i prezes Jan Wyrowiński.

Następnie został rozstrzygnięty konkurs plastyczny na najpiękniejszy portret Króla Kaszubów na inaugurację roku patrona Szkoły Podstawowej nr 6. Opowiedziała o nim dyrektor Ewa Andrzejewska, a organizatorzy i sponsorzy wręczyli nagrody zwycięzcom.

Fot. Natalia Drężek

Na zakończenie wystąpiły dwa chóry: działający nieprzerwanie od 1931 roku Dzwon Kaszubski oraz założony w 2015 roku Gdyński Chór Kameralny. Pierwszy z nich prowadzi obecnie Stanisław Ładziak, a drugi Piotr Klemenski. Zaprezentowały one pieśni patriotyczne w języku polskim i kaszubskim, a na końcu zaśpiewały wspólnie m.in. pieśń Feliksa Nowowiejskiego „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski”.

Fot. Natalia Drężek

Inaugurację roku Antoniego Abrahama zorganizowali: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie  Oddział w Gdyni, Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdyni oraz Kaszubskie Forum Kultury.

Więcej zdjęć z uroczystości w naszej GALERII.