Przebrnęli przez trudne pytania, wykazali się spostrzegawczością w kojarzeniu pomnika po wyświetleniu zaledwie kilku jego elementów, nauczyli się i poprawili błędy z poprzednich edycji, a przede wszystkim – zaimponowali ogromną wiedzą! O kim mowa? O 22 finalistach 8. edycji Konkursu Wiedzy o Gdyni! W kategorii szkół średnich najlepszy okazał się Miłosz Mierkiewicz  z VI LO w Gdyni, a w kategorii szkół podstawowych – Radosław Revel z SP nr 40!

Konkurs Wiedzy o Gdyni co roku jest realizowany przez Radę Miasta Gdyni i odbywa się pod patronatem przewodniczącej Rady, Joanny Zielińskiej. W organizację tegorocznej edycji konkursu zaangażowali się pracownicy Urzędu Miasta: naczelnik Magdalena Anuszek, Bożena Słowi, Zofia Gawlik i Dorota  Nelke. Zarówno podczas półfinału, jak i finale, nad prawidłowym przebiegiem zmagań uczniów gdańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, czuwali miejscy radni: Lechosław Dzierżak, Elżbieta Raczyńska oraz Zenon Roda. Finał poprowadziła wiceprzewodnicząca Rady Miasta, Elżbieta Sierżęga.

Do finałowych zmagań przeszło równo 100 osób mniej, niż tych, którzy przystąpili do półfinału w lutym br. To 10 uczniów szkół ponadpodstawowych i 12 uczniów szkół podstawowych, którzy uzyskali najwięcej punktów, odpowiadając na trudne, nierzadko podchwytliwe, przygotowane przez ekspertów pytania. O skali zmagań świadczy fakt, że do pierwszego etapu tegorocznej edycji przystąpiło ponad 700 uczniów z 50 szkół. Selekcja była więc bardzo ostra.

Wśród finalistów w kategorii szkół ponadpodstawowych znaleźli się:

Jakub Blok 1 ALO,

Wiktoria Cysarz Liceum Katolickie im. św. Jana Pawła II,

Maria Koch XIV LO,

Jakub Krywald VI LO,

Miłosz Mierkiewicz VI LO,

Maja Mocarska II LO,

Julian Remus VI LO,

Dominik Sarniak ZSET,

Szymon Sass 17 LO,

Jakub Stachowski Liceum Katolickie im. św. Jana Pawła II.

Z kolei finalistami w kategorii szkół podstawowych byli:

Oliwia Foigt SP 43,

Kajetan Igielski SP 44,

Jan Jamroz SP 20,

Leonard Mazurek SP 52,

Wojciech Mietlicki SP 21,

Stanisław Odorski SP 26,

Hanna Puc SP 12,

Radosław  Revel SP 40,

Anna Rodowska SP 46,

Paweł Wnuk SP 17,

Konrad Złoch SP 18,

Marcin Żebro SP 39

Z jakimi pytaniami musieli zmierzyć się finaliści? Wśród wielu mniej lub bardziej trudnych zadań były i te, związane z identyfikacją gdyńskich pomników. Uczniowie musieli trafnie wskazać dany monument, na podstawie zaledwie trzech detali, jak np. but, guzik, naszywka. Najmniej problemów z rozpoznaniem było z pomnikiem Wendy, z kolei najwięcej – z pomnikiem Ryszarda Kuklińskiego.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych zajął Miłosz Mierkiewicz z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Drugi był Dominik Sarniak z Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych. Natomiast trzecie miejsce zajął Julian Remus z VI LO. W kategorii szkół podstawowych największą wiedzą o Gdyni wykazał się Radosław Revel ze Szkoły Podstawowej nr 40, drugi był Jan Jamroz ze Szkoły Podstawowej nr 20, natomiast trzecie miejsce zajęła Hanna Puc ze Szkoły Podstawowej nr 12. Laureaci i uczestnicy finału otrzymali interesujące i cenne nagrody.

 

Organizatorem wydarzenia jest Rada Miasta Gdyni, partnerami: Invest Komfort, Uniwersytet WSB Merito Gdynia oraz Port Gdynia.

 

Sponsorzy konkursu to:

Centrum Nauki Experyment, Kolibki Adventure Park Gdynia, LSEG, Nordea, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Gdynia, Kaszubskie Forum Kultury, Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdynia Sport, Straż Miejska w Gdyni, PEWIK Gdynia, OPEC, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Muzeum Miasta Gdyni, Miasto Gdynia, Gdyńskie Centrum Informatyki, Helios.

Materiały prasowe oraz zdjęcia: gdynia.pl

Fot. gdynia.pl

Fot. gdynia.pl

Fot. gdynia.pl