27 maja w Gdyni odbyły się obrady Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Tym razem miała one uroczysty wymiar związany z Rokiem Antoniego Abrahama. Uroczystość zapoczątkowano na placu Kaszubskim przy pomniku patrona, a później kontynuowano w gościnnych progach auli Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Po powitaniu przybyłych przez prezesa ZG ZKP Jana Wyrowińskiego, prezesa ZKP Gdynia Franciszka Gurskiego i wicedyrektora Muzeum MW – Aleksandra Goska dalszym wprowadzeniem do obrad był wykład Andrzeja Buslera – prezesa Kaszubskiego Forum Kultury, w którym mocno zaakcentował związki Antoniego Abrahama z Gdynią. Po tej części wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia”, który zaprezentował wiele pieśni kaszubskich, rybackich i gdyńskich. Po zakończeniu części muzycznej obrady Rady Naczelnej poprowadzili: Adam Labuhn ‒ przewodniczący (ZKP Gdynia),  Katarzyna Sychowska (ZKP Puck) oraz Romuald Głuszko (ZKP Gościcino). Ważnym punktem obrad było jednomyślnie udzielenie przez Radę Naczelną absolutorium Zarządowi Głównemu ZKP za 2022 rok.

Uczestnicy uroczystości na placu Kaszubskim przy pomniku Antoniego Abrahama. Fot. Natalia Drężek

Pomnik Antoniego Abrahama w asyście pocztów sztandarowych ZKP i Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia”. Fot. Natalia Drężek

Z placu Kaszubskiego uczestnicy uroczystości podążyli ulicami Gdyni do Muzeum Marynarki Wojennej. Fot. Natalia Drężek

Prezes ZG ZKP Jan Wyrowiński podczas obrad Rady Naczelnej. Fot. Natalia Drężek

Wykład członka ZG ZKP Andrzeja Buslera dotyczący związków Antoniego Abrahama i Gdyni. Fot. Natalia Drężek

Obrady sprawnie poprowadzili: Adam Labuhn, Katarzyna Sychowska i Romuald Głuszko. Fot. Andrzej Busler

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Gdynia”. Fot. Renata Gleinert

Więcej zdjęć w GALERII.