31 maja w Kaszubskim Forum Kultury odbyło się spotkanie z Henrykiem Ganowiakiem, członkiem Szarych Szeregów, wieloletnim pracownikiem Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, osobą mocno zaangażowaną w życie społeczne naszego miasta. Bohater spotkania urodził się 1 sierpnia 1932 r. w Gdyni. Opowiadał o swoim dzieciństwie, o atmosferze w mieście przed wybuchem wojny oraz o swych losach w czasie okupacji. Henryk Ganowiak w 1939 roku wraz z matką i bratem został wysiedlony i trafił do Krakowa, gdzie jako młody chłopak zaangażował się w działania Szarych Szeregów, w ramach tzw. małego sabotażu. Z humorem wspominał różne akcje, w których brał udział, podkreślając, że jako dzieci nie uważali tego za przejaw bohaterstwa, a po prostu jako okazję, aby dokuczyć w jakiś sposób niemieckim okupantom. Przypomniał również sylwetki osób, z którymi zetknął się w czasie działalności w Szarych Szeregach, szczególnie pochodzących z Gdyni i apelował o ich upamiętnienie. Następnie Henryk Ganowiak opowiadał o latach powojennych i edukacji w Prywatnym Męskim Gimnazjum Ojców Jezuitów w Orłowie, a po maturze w 1950 r. w Wyższej Szkole Handlu Morskiego w Sopocie. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się także, jak wyglądało funkcjonowanie Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich „Dalmor”, w którym pracował kilkanaście lat i brał m.in. udział w eksperymentalnych rejsach na łowiska zachodniej Afryki, Morza Norweskiego i Morza Barentsa. Najdłużej Henryk Ganowiak pracował w Morskim Instytucie Rybackim. Wspominał ludzi, których tam poznał, ciekawe wydarzenia i rozwój Instytutu, jaki obserwował od 1967 roku aż do obecnych czasów. Na zakończenie bohater spotkania opowiedział o swojej fascynacji kaszubszczyzną. Jest członkiem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Instytutu Kaszubskiego. Na „kaszëbską stegną” wprowadzał go m.in. prof. Józef Borzyszkowski, który napisał niedawno interesujący artykuł o Ganowiaku (ukazał się w „Pomeranii” nr 3/2023). Zachęcamy do lektury, a panu Henrykowi dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i podzielenie się swoimi wspomnieniami.

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek