2 czerwca br. mieliśmy zaszczyt wzięcia udziału w uroczystych obchodach 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdyni. Od wielu lat Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiej Oddział w Gdyni i Kaszubskie Forum Kultury łączy owocna współpraca na niwie kaszubskiej z tą gdyńską placówką edukacyjną.

Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele pw. Św. Pawła Apostoła. Jej dalsza część odbyła się w murach SP 43. Przybyli na nią m.in. wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Elżbieta Sierżęga oraz radny Jarosław Kłodziński. Wśród wielu gości znaleźli się byli dyrektorzy i pracownicy szkoły, przedstawiciele związków zawodowych i partnerów współpracujących z gdyńską placówką edukacyjną. Władze ZKP Gdynia i KFK reprezentowali prezesi: Andrzej Busler i Franciszek Gurski, którzy przekazali dyrektor SP 43 Judycie Śliwińskiej gratulacje z okazji jubileuszu.

W dalszej części uroczystości goście mieli okazję obejrzeć ciekawy występ obrazujący dzieje szkoły, przygotowany przez nauczycieli i uczniów. W drugiej części dnia odbył się festyn rodzinny przyciągający mieszkańców dzielnicy Pogórze.

Dziękujemy całemu Zespołowi SP 43 na czele z dyrektor Judytą Śliwińską za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w krzewienie kultury kaszubskiej

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek

Fot. Natalia Drężek