13 czerwca 2023 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni odbył się finał VIII Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o regionie”. Konkurs został objęty patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Patronat honorowy sprawowali: Marszałek Województwa Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Prezydent Miasta Gdyni, Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie Oddział w Gdyni oraz Kaszubskie Forum Kultury.

Uczestników konkursu oceniało niezależne jury w składzie:

przewodniczący jury:

Jan Zacharewicz – prezydent Wyższej Szkoły Turystki i Hotelarstwa w Gdańsku

członkowie jury:

Jolanta Głodowska – nauczyciel historii i języka kaszubskiego w Szkole Podstawowej nr 26 w Gdyni

Andrzej Busler – prezes Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni

Bogdan Donke –   wiceprezes zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

Podczas finału uczestnicy rozwiązywali test wiedzy o województwie pomorskim, a następnie przedstawiali w formie prezentacji multimedialnej wybrane miejsce w regionie.  Spośród 10 finalistów jury wyłoniło 3 laureatów:

I miejsce – Nikola Bronk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

II miejsce – Karolina Jankowska z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie

III miejsce – Maciej Groth z I Liceum Ogólnokształcącego w Kartuzach

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!

Fot. Andrzej Busler

Fot. Andrzej Busler

Fot. Andrzej Busler