W imieniu organizatorów

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

oraz

Kaszubskiego Forum Kultury

serdecznie zapraszamy na koncert Morskie Pieśni Patriotyczne

2 lipca 2023 r. o godzinie 12:00 przed siedzibą Muzeum MW

Zapraszamy!