Autorką jest Małgorzata Walasek studentka etnofilologii kaszubskiej UG

Autorką jest Małgorzata Walasek studentka etnofilologii kaszubskiej UG