28 czerwca w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni zorganizowano seminarium „Pamięć o polskim orężu morskim w działalności muzeów wojskowych”. Seminarium uroczyście otworzyli: dyrektorzy tej placówki: Tomasz Miegoń i Aleksander Gosk oraz Andrzej Busler – prezes Kaszubskiego Forum Kultury. Było ono związane tematycznie z jubileuszem 70-lecia Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Na gości czekało wiele ciekawych referatów oraz rozmowa z obecnym i byłymi dyrektorami Muzeum moderowana przez Aleksandra Goska. Patronat honorowy objęli: Prezydent Miasta Gdyni ‒ Wojciech Szczurek, Inspektor Marynarki Wojennej ‒ wadm. Jarosław Ziemiański, Dowódca Centrum Operacji Morskich – Dowódca Komponentu Morskiego, wadm. Krzysztof Jaworski, Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa w MON ‒ dr hab. Paweł Hut. Organizację seminarium sfinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Patronat medialny objęły: TVP3 GDAŃSK, TVP HISTORIA, TVP KULTURA, Polska Zbrojna i Radio Gdańsk.

Fot. H. Nagrodzki/ MMW

Fot. H. Nagrodzki/ MMW

Fot. H. Nagrodzki/ MMW