26 lipca br. Kaszubskie Forum Kultury oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni zorganizowało spacer krajoznawczo-historyczny, który poprowadzili: Jarosław Ellwart oraz Andrzej Busler.

Uczestnicy wędrowali wzdłuż rzeki Sweliny, po drodze podziwiając piękny rezerwat „Łęg nad Sweliną”, a w nim uroczyska, miejsca gdzie bytują bobry ‒ a to wszystko w granicach miasta Gdyni!

Udział w spacerze wzięła 40-osobowa grupa gdynianek i gdynian rządnych wędrówki i wiedzy!

Dziękujemy za uczestnictwo w naszym spacerze i zapraszamy wszystkich serdecznie na kolejne nasze wydarzenia.

Fot. Izabela Denc

Fot. Andrzej Busler

Fot. Andrzej Busler

Fot. Izabela Denc

Więcej zdjęć w naszej GALERII.