W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na konferencję naukową „Antoni Abraham – pomiędzy czynem, słowem a ideą”.

PROGRAM:

Otwarcie konferencji.

Szkice do portretu. O literackich opisach Antoniego Abrahama ‒ prof. dr hab. Daniel Kalinowski (Uniwersytet Pomorski w Słupsku).

Pochodzenie i droga życiowa Antoniego Abrahama (1869–1923). Stan badań historyczno-genealogicznych ‒ dr Tomasz Rembalski (Uniwersytet Gdański, Instytut Kaszubski w Gdańsku).

Z maleńkiej Zdrady do salonów Wersalu ‒ życie i działalność Antoniego Abrahama ‒ dr Eugeniusz Pryczkowski (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie).

Wątek gdyński w działalności Antoniego Abrahama – pomiędzy czynem a ideą miasta z morza i marzeń ‒ mgr Andrzej Busler (Uniwersytet Pomorski w Słupsku, Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni).

Przerwa kawowa.

Prezentacja filmu dokumentalnego Antoni Abraham trybun Kaszubów w reż. Eugeniusza Pryczkowskiego.

Dyskusja: moderatorem będzie dr Dariusz Majkowski (Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni).

 

DATA I MIEJSCE:

21 września 2023 r., godz. 16.30,

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni (ul. Kielecka 7).

Aula im. prof. Jerzego Młynarczyka.

 

ORGANIZATORZY I PARTNERZY:

Uniwersytet Pomorski w Słupsku ‒ Szkoła Doktorska

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Baninie

Kaszubskie Forum Kultury

Instytut Kaszubski w Gdańsku

Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Miasto Gdynia