1 września br. Kaszubskie Forum Kultury wspólnie z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni  były organizatorami uroczystości odsłonięcia muralu przekazującego ważne treści. Pierwsza część muralu upamiętnia komandora Czesława Cześnika ‒ żeglarza, komendanta i budowniczego Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego MW oraz współzałożyciela Jacht Klubu Marynarki Wojennej „Kotwica”. Druga część przypomina obronę Wybrzeża w 1939 roku i wiele bohaterskich kart, które zapisali polscy marynarze – na okrętach jak i podczas lądowej obrony naszej ojczyzny.

Fot. Natalia Drężek

Aktu odsłonięcia dokonali wspólnie:  Halina Cześnik (małżonka patrona), przewodniczącą Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska, dyrektorzy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni ‒ Tomasz Miegoń i Aleksander Gosk, komendant Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej ‒ kmdr. por. Maciej Osika i prezes Kaszubskiego Forum Kultury – Andrzej Busler.

Fot. Natalia Drężek

Bardzo nam miło, że swoją obecnością podczas uroczystości zaszczycili nas: Sławomir Rybicki – Senator RP, gdyńscy radni Rady Miasta Gdyni: Elżbieta Sierżęga i Zenon Roda oraz admiralicja MW: kontradmirał Mirosław Jurkowlaniec, kontradmirał Andrzej Ogrodnik i kontradmirał Piotr Sikora.

Fot. Natalia Drężek

Mural powstał z inicjatywy Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni przy wsparciu Kaszubskiego Forum Kultury i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Gdyni oraz Ośrodka Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej (mural zlokalizowany jest na budynku wspomnianego Ośrodka). Autorem projektu i realizacji jest Jacek Wielebski z Traffic Design.

Przedsięwzięcie finansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.