21 września br. w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni odbyła się konferencja naukowa „Antoni Abraham – pomiędzy czynem, słowem a ideą” wpisująca się w obchody Roku Antoniego Abrahama. W imieniu organizatorów konferencję otworzyli Andrzej Busler (ZKP Gdynia, Uniwersytet Pomorski w Słupsku), Adam Labuhn (WSAiB oraz ZKP Gdynia), którzy poprosili o zabranie głosu partnerów tego przedsięwzięcia – prof. dr. hab. Daniela Kalinowskiego (Uniwersytet Pomorski w Słupsku i Instytut Kaszubski), dr. Tomasza Białasa – rektora WSAiB oraz radną Rady Miasta Gdyni Elżbietę Raczyńską – w imieniu prezydenta Gdyni – Wojciecha Szczurka.

 

Pierwszym prelegentem był wspomniany wcześniej literaturoznawca prof. dr hab. Daniel Kalinowski z referatem Szkice do portretu. O literackich opisach Antoniego Abrahama. Następnie dr Tomasz Rembalski z Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku omówił w ujęciu historycznym Pochodzenie i drogę życiową Antoniego Abrahama (1869–1923). Stan badań historyczno-genealogicznych. Z kolei historyk dr Eugeniusz Pryczkowski ze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego (Oddział w Baninie) wygłosił referat Z maleńkiej Zdrady do salonów Wersalu ‒ życie i działalność Antoniego Abrahama, zwracając uwagę także na rozwój współczesnej kultury Kaszub. O związkach Abrahama z miastem Gdynią opowiedział Andrzej Busler z Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku oraz prezes Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni, w swoim referacie Wątek gdyński w działalności Antoniego Abrahama – pomiędzy czynem a ideą miasta z morza i marzeń podsumowując swoją wypowiedź słowami „Antoni Abraham – nade wszystko Gdynianin”. Następnie, po krótkiej przerwie kawowej, zaprezentowany został film dokumentalny Antoni Abraham trybun Kaszubów w reżyserii Eugeniusza Pryczkowskiego. Partnerem w produkcji filmu były m.in. Kaszubskie Forum Kultury i ZKP Gdynia. Po filmie rozpoczęła się dyskusja, której moderatorem był dr Dariusz Majkowski z Kaszubskiego Forum Kultury.

Wszystkie zdjęcia z wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

Zdjęcia: Małgorzata Walasek i Wojciech Jankowski.