Rozpoczęła się 10. edycja konkursu Méster Bëlnégò Czëtaniô. Eliminacje powiatowe w Gdyni odbędą się 1 grudnia (piątek) o godz. 17.00 w Kaszubskim Forum Kultury (al. Piłsudskiego 18).

Zapraszamy do udziału  dzieci, młodzież i dorosłych. Liczymy również na pomoc w promocji tego wydarzenia ze strony nauczycieli języka kaszubskiego.

Konkurs podzielono na sześć kategorii wiekowych. W każdej z nich uczestnicy mają za zadanie „bëlno” odczytać fragment z lektury zaproponowanej przez przewodniczącą Rady Języka Kaszubskiego Danutę Pioch. W tym roku są to:

Dla uczniów szkół podstawowych – kl. I-II.

  1. Janke, Alfabet dlô dzôtków, Gdańsk 2021 (Celąteczkò, Farwë, Łżëkwiat, Tãga)

Dla uczniów szkół podstawowych – kl. III-IV.

  1. Majkòwskô, D. Majkòwsczi, Mòja pierszô Bibliô. Nowi Testament w òbrôzkach (tekstë: Marija; Dzéwczątkò wrôcô do żëcô; Bóg, chtëren szukô grzészników; Pioter w sôdzë)

Dla uczniów szkół podstawowych – kl. V-VI

  1. Słomczyński, Zajcowô górka, Gdańsk 2019 (Dzél 7, Dzél 13, Dzél 16)

Dla uczniów szkół podstawowych – kl. VII-VIII
A. Majkowski, Żëcé i przigòdë Remùsa, wëd. 2019 i nowszé, Rozdz. XL, XLI i XLV)

Dla uczniów szkół ponadpodstawowych

  1. Janke, Łiskawica (w: S. Janke, Łiskawica, Psë, Gduńsk 2015, s. 28-37 oraz 55-64)

Dla osób dorosłych
J. Kroplewsczi, Jak Walerémù pòłowa żëcégò zeszła na to, że zagarinôł òn swòje dzecë do grëpë, czejbë kluka kùrczãta do czipë, a òne sã i tak rozbiegłë pò swiece i pò zaswiatach, ale jemù w te zaswiatë przëszło sómno jic (w: Chceta wiãcy krwie? Dzysdniowô kaszëbskô proza, Gdynia 2015, s. 121-136).

Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy (kfk.gdynia@wp.pl) lub telefoniczny (tel. 609 763 757).

zał. 1 Karta zgłoszeniowa szk. podst. I-II[15521]

zał. 2 Karta zgłoszeniowa szk. podst. III-IV[15522]

zał. 3 Karta zgłoszeniowa szk. podst. V-VI[15523]

zał. 4 Karta zgłoszeniowa szk. podst. VII-VIII[15524]

zał. 5 Karta zgłoszeniowa szk. ponadpodstawowe[15525]

zał. 6 Karta zgłoszeniowa dorośli[15526]

zał. 7 klauzula inf. dla uczestników konkursu[15527]

Książki zaproponowane przez przewodniczącą Rady Języka Kaszubskiego Danutę Pioch dla poszczególnych kategorii (szczegóły w regulaminie konkursu).