Zarząd Gdyńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza na walne zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 18 listopada 2023 roku (sobota) o godz. 10.00 (drugi termin o godz. 10.15) w Szkole Podstawowej nr 43 Gdyni przy ul. Porębskiego 21 (Gdynia – Pogórze).

            Porządek obrad:

 1. Rozpoczęcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Wybór protokolanta.
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie i zatwierdzenie planu zebrania.
 7. Wręczenie legitymacji członkowskich.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniami merytorycznymi i finansowymi z działalności Oddziału oraz KFK (pełna wersja sprawozdań będzie dostępna od 6 listopada w wersji papierowej w KFK oraz na stronie internetowej: kaszubskieforumkultury.pl
 10. Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.
 11. Informacja o wprowadzeniu nowych narzędzi informacyjnych dla członków Oddziału.
 12. Dyskusja programowa.
 13. Podjęcie uchwały walnego zebrania.
 14. Zakończenie zebrania.

 

˟Ze względu na dużą objętość sprawozdań proponujemy wcześniejsze zapoznanie się z nimi za pośrednictwem wyszczególnionej strony www.kaszubskieforumkultury.pl lub
w wersji papierowej w siedzibie KFK w godzinach pracy placówki w tygodniu poprzedzającym zebranie.

Podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek członkowskich.

Sprawozdanie merytoryczne ZKP

Sprawozdanie merytoryczne KFK

Sprawozdanie finansowe ZKP

Sprawozdanie finansowe ZKP rozchody

Sprawozdanie finansowe KFK