W środę, 6 grudnia w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni odbyły się dwa spotkania ze znaną gdyńską pisarką, znawczynią historii miasta z morza i marzeń – Małgorzatą Sokołowską. Pierwsze z nich było skierowane do młodszych czytelników – pisarka opowiadała o swej książce skierowanej do tej grupy wiekowej Zbyszek z Gdyni – całość została uzupełniona warsztatami literacko-plastycznymi o tematyce morskiej.

Fot. Małgorzata Bądkowska

Fot. Małgorzata Bądkowska

Fot. Małgorzata Bądkowska

Drugie spotkanie tego dnia dotyczyło wydarzeń, które miały miejsce 90 lat temu ‒ 8 grudnia 1933 roku ‒ zakończenia głównego etapu budowy Portu Gdyńskiego, oddania do użytku Dworca Morskiego, święta Szkoły Morskiej oraz odsłonięcia tablicy Stefana Żeromskiego. Pisarka ubogaciła swój wykład na temat wspomnianych wydarzeń zdjęciami archiwalnymi, kopiami dokumentów oraz relacjami prasowymi. Po jej wystąpieniu nastąpiła ożywiona dyskusja o historii Gdyni.

Fot. Renata Gleinert

Fot. Renata Gleinert

Organizatorem spotkania była Księgarnia Kaszubsko-Pomorska CZËC w partnerstwie z Kaszubskim Forum Kultury i Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim Oddziałem w Gdyni.

Księgarnia Kaszubsko-Pomorska CZËC – Art-Baranek Małgorzata Bądkowska jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki „Certyfikat dla małych księgarni”.