Kaszubskie Forum Kultury

oraz

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oddział w Gdyni

zapraszają na

Wernisaż wystawy poplenerowej kaszubskich twórców ludowych

Alicji Serkowskiej, Anny Erdmańczyk, Zofii Botulińskiej, Teresy Uzdrowskiej, Danuty Gacek, Teresy Ellwart, Reginy Białk, Gabrieli Zdolskiej, Alicji Grześkowiak i  Henryka Kasprzyka.

Wystawa prezentuje prace wykonane w  różnych technikach (malarstwo i  hafciarstwo) powstałe podczas Pleneru Twórców Ludowych w  Gdyni w  sierpniu ubiegłego roku.

w Kaszubskim Forum Kultury w Gdyni przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18

26 stycznia 2024 r. o godz. 17.00

ORGANIZATORZY:

Kaszubskie Forum Kultury

Miasto Gdynia

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział Gdynia