17 stycznia 2024 roku odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Ks. Hilarego Jastaka – Króla Kaszubów, Kapelana Armii Krajowej i Solidarności. Uroczystości odbyły się w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa Gdynia w 24. rocznicę śmierci Patrona 2024 roku.

Przed rozpoczęciem mszy św. w intencji ks. Jastaka prezes Kaszubskiego Forum Kultury Andrzej Busler przybliżył jego życiorys. Mszę św. celebrowali ks. prałat prof. dr hab. Jacek Bramorski oraz ks. prałat Henryk Lew-Kiedrowski. Działo się to w asyście kaszubskich pocztów zrzeszeniowych oraz NSZZ Solidarność.

Radę Miasta Gdyni reprezentowali radne i radni: Ewa Krym, Elżbieta Raczyńska oraz Zenon Roda. Obecne były delegacje i przewodniczący NSZZ Solidarność: Janusz Śniadek i Aleksander Kozicki, a także przedstawiciele Fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna: Małgorzata Zwiercan oraz Danuta Sadowska.

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego reprezentowali: wiceprezeska Bożena Ugowska, sekretarz Łukasz Richert oraz Andrzej Busler. Obecni byli prezeski i prezesi z delegacjami partów z Gdyni, Banina, Wejherowa, Stężycy oraz Kaszubskiego Forum Kultury z Gdyni.

Po mszy św. zostały złożone kwiaty i zapalone znicze na grobie i pod pomnikiem ks. Hilarego Jastaka. Dalszą część wspomnianych uroczystości poprowadził członek Zarządu Kaszubskiego Forum Kultury ‒ Jerzy Miotke. Następnie w Auli Akademickiej odbyła się projekcja filmu dotyczącego postaci ks. Jastaka „My trzymamy z Bogiem” w reż. Dariusza Walusiaka, który przybył z Krakowa.

Fot. Wioletta Talbierz, Renata Gleinert, Krystyna Homza oraz Andrzej Busler.