Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Stowarzyszenie Trefl Pomorze, w ramach wspólnej inicjatywy AKTYWNE KASZUBY zapraszają dzieci uczące się języka kaszubskiego do udziału w dziewiątej edycji konkursu plastycznego, w tym roku pod tytułem „Ks. Hilary Jastak jako wzór solidarności międzyludzkiej”.

Tematyka tegorocznej edycji konkursu poświęcona jest Patronowi Roku 2024 ogłoszonego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Hilary Jastak (1914-2000) niezłomny i charyzmatyczny ksiądz, pierwszy kapelan „Solidarności”, członek Armii Krajowej. Nauczał na tajnych kompletach, a w okresie powojennym jako dyrektor Caritasu prowadził sierocińce i obozy dla dzieci. Więzień w okresie stalinowskim, współpracował z opozycją antykomunistyczną na Wybrzeżu, budowniczy kościoła NSPJ w Gdyni. W pamięci ludzi, którzy mieli okazję go poznać, został zapamiętany jako człowiek wielkiego serca i wzór solidarności międzyludzkiej. Ks. Jastak prowadził szeroką działalność charytatywną, niósł pomoc prześladowanym z powodów politycznych, założył Fundację Pomocy Stypendialnej dla zdolnej młodzieży z biednych rodzin. Za swoją działalność został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności. Honorowy obywatel Gdyni i Kościerzyny, honorowy członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i NSZZ „Solidarność”.

Zależy nam, aby w pracach konkursowych przedstawić codzienne przykłady solidarności międzyludzkiej – idei, która przyświecała życiu ks. Hilarego Jastaka. Warto zastanowić się, jak obecnie wygląda realizowanie tej wartości czy kto w naszym otoczeniu jest wzorem do naśladowania i przykładem bezinteresownej, wzajemnej pomocy.

 

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE:

  1. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie uczący się języka kaszubskiego.I kategoria – klasy I-III szkoły podstawowej

    II kategoria – klasy IV-VI szkoły podstawowej

    III kategoria – klasy VII-VIII szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowe

  2. Szkoła może zgłosić po 3 prace z każdej kategorii wiekowej;
  3. Technika pracy plastycznej:

Kategoria I – praca plastyczna wykonana w dowolnej technice, takiej jak: kredki, pastele, akwarele, farby, ołówek. Dozwolone są również kolaże, wydzieranki, wyklejanki. Praca powinna zostać wykonana w kolorze, z pełnym zakomponowaniem tła. Format nie mniejszy niż A4 i nie większy niż A3

Kategoria II, III – praca plastyczna wykonana w dowolnej technice albo praca graficzna

wykonana w dowolnym programie graficznym.

 

Termin składania prac do dnia 15 marca 2024 r.

Link do Regulaminu konkursu

 

Już tradycyjnie Organizatorzy przekażą wszystkim szkołom, z których zostaną zgłoszone prace plastyczne na konkurs, zaproszenia – bilety dla dzieci uczących się języka kaszubskiego na marcowy mecz siatkarzy Trefl Gdańsk.

Koszt transportu ponosi szkoła. Szczegółowe informacje zostaną przesłane zaraz po otrzymaniu prac.

 

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie ZKP www.kaszubi.pl do 20 marca br. Nagrody zostaną wręczone laureatom konkursu oraz wyróżnionym podczas meczu siatkarzy TREFLA GDAŃSK, który odbędzie się 22 marca 2024 r. (piątek) w ERGO ARENIE w Gdańsku.