13 czerwca br. odbyła się uroczystość wręczenia Medali Srebrna Tabakiera Abrahama. Medal przyznawany jest od 1994 roku przez gdyński oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego osobom i instytucjom działającym na rzecz Kaszub i Pomorza. W 2019 roku obchodzimy dwie ważne rocznice związane z patronem tej prestiżowej nagrody – Antonim Abrahamem – 100. rocznicę wyprawy do Wersalu oraz 150. rocznicę urodzin tej zasłużonej postaci.

W tym roku podczas uroczystości Abrahamowych gościliśmy gości z Podhala – była to dwudziestoosobowa grupa Koła Gospodyń Wiejskich ze Spytkowic (powiat nowotarski) oraz dzieci – członkowie Zespołu „Krzesani”. Podhalanom przewodziła prezes KGW, członek Zarządu Związku Podhalan ze Spytkowic – Beata Rzeszótko. Uroczystość rozpoczęto mszą św. w oksywskim kościele pw. Św. Archanioła Michała, koncelebrowaną przez ks. Grzegorza Milocha oraz ks. prałata Daniela Nowaka przy oprawie muzycznej Chóru Mieszanego „Dzwon Kaszubski”.

Goście z Podhala z gminy Spytkowice oraz prezes ZKP Gdynia Andrzej Busler. Fot. Jerzy Miotke

Przed rozpoczęciem mszy św., goście z Podhala na pierwszym planie. Fot. Jerzy Miotke

Po zakończeniu mszy św., wierni udali się pobliski cmentarz gdzie spoczywa Antoni Abraham oraz jego małżonka Matylda. Wartę przy ich grobie wystawili strażacy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej PKM Gdynia oraz poczty sztandarowe oddziałów ZKP z Gdyni i Banina. Po wspólnej modlitwie, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału Gdynia – Andrzej Busler, dziękował osobom i firmom zaangażowanym w tym roku w przeprowadzenie prac renowacyjnych i przygotowanie tablicy informacyjnej na oksywskim cmentarzu, w tym m.in. prace związane z grobem Antoniego Abrahama. Byli to: prezes Czesław Toruńczak – firma Stal Complex, Małgorzata Bądkowska – właścicielka Księgarni Kaszubsko-Pomorskiej CZEC oraz Jerzy Miotke i Danuta Krygier – prezesi Kaszubskiego Forum Kultury. Uroczystość na Oksywiu zakończono złożeniem kwiatów na grobie Antoniego i Matyldy Abrahamów.

Nad grobem Antoniego Abrahama. Fot. Jerzy Miotke

Dalsza część uroczystości – wręczenie Medali STA, odbyła się w Szkole Podstawowej nr 43 na gdyńskim Pogórzu. Rozpoczęto ją od odśpiewania Hymnu Kaszubskiego, powitania gości przez gospodarza uroczystości – prezesa Andrzeja Buslera oraz wręczenia legitymacji członkowskich – dwudziestu nowym członkom ZKP Gdynia – m.in. aż trzy małżeństwa – rodziny: Zinków, Sierżęgów i Lidzbarskich. Wśród gości uroczystości znaleźli się m.in. senator RP Sławomir Rybicki – członek Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, wiceprezydent Gdyni – Bartosz Bartoszewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni – Stanisław Borski oraz gdyńscy radni: Elżbieta Sierżęga i Zenon Roda. Na uroczystość przybyli także: przewodniczący Rady Miasta Żukowo – Witold Szmidtke, były burmistrz, a obecny radny z Żukowa – Albin Bychowski, starszy Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni – Adam Wika-Czarnowski, starszy wizytator Pomorskiego Kuratorium Oświaty Józef Bodio, wieceprezes-naczelnik Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej PKM Gdynia – druh Jerzy Kulczyk, wicenaczelnik OSP PKM Gdynia – druh Adam Labuhn, a także Dorota Szewczyk – członek Zarządu z NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdyni.

Prezes ZKP Gdynia Andrzej Busler witający gości. Fot. Żaneta Janicka

Uroczystość wręczenia Medali Srebrna Tabakiera Abrahama 2019. Fot. Żaneta Janicka

Legitymację ZKP otrzymuję – Józef Bodio – wieloletni pracownik Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Fot. Żaneta Janicka

Wręczenie legitymacji ZKP Karolinie i Karolowi Zinkom. Fot. Żaneta Janicka

Legitymację ZKP otrzymuje radna Rady Miasta Gdyni – Elżbieta Sierżęga. Fot. Żaneta Janicka

Wręczenie legitymacji członkowskiej prof. Danucie Stanulewicz. Fot. Żaneta Janicka

Kapituła Medalu postanowiła uhonorować w 2019 roku – dr. Eugeniusza Pryczkowskiego, ks. prałata Daniela Nowaka oraz scenarzystę i producenta filmowego Mirosława Piepkę. Laudację Eugeniusza Pryczkowskiego wygłosił prezes ZKP Kolbudy Jerzy Kreft. Kolejną laudację – ks. Prałata Daniela Nowaka zaprezentował Jerzy Miotke – prezes KFK. Trzecią z laudacji – Mirosława Piepki wygłosił Albin Bychowski – radny Rady Miasta Żukowo. Medale wręczali wyróżnionym: prezes ZKP Gdynia – Andrzej Busler, wiceprezesi gdyńskiego partu: Judyta Śliwińska, Franciszek Gurski oraz prezes Kaszubskiego Forum Kultury Jerzy Miotke. W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że tegorocznych Laureatów połączyły w ich działalności tematy związane z pielęgnowaniem i rozwijaniem kaszubszczyzny, pamięcią o Piaśnicy i filmem odnoszącym się także do tych kwestii. Te dziedziny poruszali Laureaci podczas swych przemówień. Głos zabrali także: senator Sławomir Rybicki oraz wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz.

Pierwszy z nagrodzonych – dr Eugeniusz Pryczkowski – działacz, samorządowiec i dziennikarz kaszubski. Fot. Żaneta Janicka

Przemawia Laureat Medalu STA – ks. prałat Daniel Nowak – związany z Rodziną Piaśnicką. Fot. Żaneta Janicka

Laureat Medalu STA Mirosław Piepka nawiązywał do swego najważniejszego dzieła – filmu „Kamerdyner”. Fot. Żaneta Janicka

Laureaci Medalu Srebrna Tabakiera Abrahama: Eugeniusz Pryczkowski, ks. prałat Daniel Nowak i Mirosław Piepka. Fot. Żaneta Janicka

Głos zabrał senator RP Sławomir Rybicki. Fot. Żaneta Janicka

Gratulacje skierował wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz. Fot. Żaneta Janicka

W części artystycznej wystąpił Zespół Pieśni Tańca „Gdynia” pod kierownictwem Danuty Pelplińskiej i Agnieszki Bradtke, prezentując koncert pieśni kaszubskich, w którym znalazło się kilka nowych utworów.

Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia”. Fot. Żaneta Janicka

Więcej zdjęć można zobaczyć – kliknij tutaj.

Fotorelacja dostępna na stronie Urzędu Miasta Gdyni – kliknij tutaj.

Fotorelacja jest także dostępna na portalu Młoda Gdynia – kliknij tutaj.