Tablica upamiętniająca postać Wojciecha Kiedrowskiego. Fot. Sławomir Lewandowski

17 kwietnia, w przeddzień dziesiątej rocznicy śmierci Wojciecha Kiedrowskiego (1937‒2011), niezwykle zasłużonego dla Kaszub wydawcy, twórcy Kary Remusa, Arkuna i Oficyny Czëc, wieloletniego redaktora naczelnego miesięcznika „Pomerania” i działacza kaszubskiego ‒ w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach została odsłonięta tablica upamiętniająca Jego postać (Ze względu na obostrzenia pandemiczne uroczystość miała ograniczony wymiar).

Projekt został zrealizowany dzięki współpracy trzech oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego z miast, z którymi Wojciech Kiedrowski związał różne etapy swego życia: Gdyni, Gdańska oraz Kartuz. Pomysłodawcą był Jerzy Nacel, działacz kaszubski oraz przyjaciel Wojciecha Kiedrowskiego z lat szkolnych. Tablica zawisła na budynku Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, które wspólnie z Miastem Kartuzy było partnerem w realizacji tego przedsięwzięcia.

Autorem projektu pamiątkowej tablicy, w której centrum znalazł się okazały element rzeźbiarski w postaci gryfa kaszubskiego jest dr hab. Tomasz Sobisz – prof. Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wzorem zabytkowych tablic epitafijnych, wykonana została z wapienia olandzkiego.

Na uroczystość odsłonięcia tablicy przybyli m.in. Renata Kiedrowska – małżonka kaszubskiego Wydawcy, Jan Wyrowiński – prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, senator Kazimierz Kleina – przewodniczący Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego, prezesi trzech partów ZKP: z Gdyni – Franciszek Gurski, z Gdańska – Wojciech Konkel oraz z Kartuz – Kazimierz Formela, Tomasz Fopke – dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Sławomir Lewandowski – redaktor naczelny „Pomeranii” oraz dawny redaktor naczelny tego czasopisma – Edmund Szczesiak. Uroczystość poprowadziła dyrektor Muzeum Kaszubskiego – Barbara Kąkol.

Poza wspomnianą tablicą powstała również książka autorstwa Andrzeja Buslera Wojciech Kiedrowski (1937‒2011). Działalność wydawnicza: Kara Remusa, Arkun i Oficyna Czëc wydaną przez Kaszubskie Forum Kultury w Gdyni i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Odsłonięto także wystawę w siedzibie kartuskiego muzeum pt.: Kadry życia Wojciecha Kiedrowskiego.

W dalszej części uroczystości wręczono Renacie Kiedrowskiej replikę elementu rzeźbiarskiego – kaszubskiego gryfa – uwiecznionego na tablicy. Na koniec prezesi ZKP Gdańsk wspólnie ze Sławiną Kosmulską (pisarką, działaczką społeczną i córką Lecha Bądkowskiego) wręczyli „medale Lecha Bądkowskiego”. Otrzymali je: Renata Kiedrowska, Jan Wyrowiński, Barbara Kąkol, a także Muzeum Kaszubskie jako instytucja.

Dzień później, w kartuskiej kolegiacie odbyła się msza św. w intencji Wojciecha Kiedrowskiego (ze względu na obostrzenia pandemiczne do kościoła mogły wejść jedynie 34 osoby).

Więcej o książce: https://kaszubskieforumkultury.pl/2021/04/20/publikacja-o-wojciechu-kiedrowskim/

Zachęcamy też do przeczytania wspomnień o Wojciechu Kiedrowskim, które napisał na swoim blogu jego przyjaciel i autora wspomnianej książki Andrzej Busler: https://czec.pl/pl/n/99

Montaż tablicy kilka dni przed uroczystością. Fot. Tomasz Sobisz

Podczas uroczystości. Od lewej: prezes ZKP Gdańsk – Wojciech Konkel, wiceprezes ZKP Jerzy Nacel, Renata Kiedrowska – małżonka, prezes ZKP Jan Wyrowiński, prof. Tomasz Sobisz, senator Kazimierz Kleina, prezes ZKP Gdynia Franciszek Gurski oraz prezes Kaszubskiego Forum Kultury w Gdyni – Andrzej Busler. Fot. Tomasz Fopke