Tablica upamiętniająca postać Franciszka Ornassa. Fot. Aleksandra Majkowska

1 września, w kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy i nadania nazwy nowemu gdyńskiemu parkowi – im. Franciszka Ornassa, nauczyciela, podporucznika Wojska Polskiego i obrońcy Gdyni w 1939 roku.

Została ona zorganizowana przez Radę Dzielnicy Wielki Kack, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Gdyni i Kaszubskie Forum Kultury. Partnerem w organizacji tego przedsięwzięcia było Miasto Gdynia.

Na uroczystość przybyli m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni Michał Guć, radni Rady Miasta Gdyni: Anna Szpajer, Lechosław Dzierżak i Sebastian Jędrzejewski, członkowie rodziny Ornass – na czele z Teresą-Kamilą Thiel Ornass i Danutą Thiel-Melerską oraz przedstawiciele reprezentujący parlamentarzystów: senatora RP Sławomira Rybickiego oraz posła Marka Biernackiego. Cieszy także fakt, że uroczystość zgromadziła liczne grono mieszkańców Wielkiego Kacka, członków Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, nauczycieli wraz z uczniami oraz delegację Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej PKM im. Ks. Antoniego Muchowskiego.

Piotr Szpajer – przewodniczący Rady Dzielnicy, rozpoczął uroczystość od przywitania zebranych gości. Następnie odśpiewano hymny: polski i kaszubski w asyście pocztów sztandarowych (Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddziału w Gdyni, Szkoły Podstawowej nr 20 im. 2 Morskiego Pułku Strzelców oraz X Liceum Ogólnokształcącego im. Gdyńskich Nauczycieli Bohaterów II Wojny Światowej).

Ważnym punktem było odczytanie uchwały Rady Miasta Gdyni przez radną Annę Szpajer w sprawie nadania nazwy parkowi im. Franciszka Ornassa.

 

Zebranych gości przywitał Piotr Szpajer – przewodniczący Rady Dzielnicy. Odśpiewano hymny: polski i kaszubski w asyście pocztów sztandarowych. Fot. Aleksandra Majkowska

 

Radna Miasta Gdyni Anna Szpajer odczytała uchwałę w sprawie nadania nazwy parkowi im. Franciszka Ornassa. Fot. Aleksandra Majkowska

W dalszej części uroczystości głos zabierali: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, Teresa-Kamila Thiel-Ornass, radny Rady Dzielnicy Wielki Kack Kajetan Lewandowski i Andrzej Busler – prezes Rady Oddziałów Północnych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Podczas uroczystości jako pierwszy przemawiał prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek. Fot. Aleksandra Majkowska

W imieniu rodziny Ornassów przemawiała Teresa-Kamila Thiel-Ornass. Fot. Aleksandra Majkowska

Podczas uroczystości przemawiał też prezes Rady Oddziałów Północnych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Andrzej Busler. Fot. Aleksandra Majkowska

Kajetan Lewandowski, członek Rady Dzielnicy Wielki Kack, który wysunął pomysł nadania imienia temu miejscu. Fot. Aleksandra Majkowska

Franciszek Ornass obok bohaterów z 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, których imię nosi sąsiedni plac przy SP nr 20, jest wspaniałym wzorem patrotyzmu i odwagi. W współczesnych czasach pokoju, jak wspomniał podczas swego wystąpienia Andrzej Busler ‒ przejawem patriotyzmu jest m.in. niezwykle ważna aktywność obywatelska i uczestnictwo w wielowymiarowej pracy na rzecz naszej lokalnej społeczności Kaszub oraz Pomorza.

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Franciszka Ornassa . Fot. A. Majkowska

Wspólne zdjęcie przy tablicy upamiętniającej Franciszka Ornassa. Fot. A. Majkowska

Zachęcamy do obejrzenia GALERII ZDJĘĆ
Więcej szczegółów związanych z historią Franciszka Ornasas można znaleźć w artykule Andrzeja Buslera:
Franciszek Ornass (1910-1940) – obywatel, nauczyciel i żołnierz